Бесарабският въпрос в българо-румънските отношения 1918-1922 г.


Анчев, Стефан (1994) Бесарабският въпрос в българо-румънските отношения 1918-1922 г. Българите в Северното Причерноморие (изследвания и материали), т. ІІІ. В. Търново 1994., с. 205-214.


 
  Статия
 
 Издадено
  12440
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/