Възрожденските буквари – пътеводител на нравствените ценности на българите.


Михова, Маринела (1991) Възрожденските буквари – пътеводител на нравствените ценности на българите. Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 3, Книга 4.


 направен е педагогически анализ на нравствените ценности в текстовете към българските възрожденстки буквари
  
 нравствени ценности, добро, знание, труд, любов към семейството и др.
 
  1244
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/