Добруджанският въпрос в политическия живот на България 1918-1923 г.


Анчев, Стефан (1994) Добруджанският въпрос в политическия живот на България 1918-1923 г. В. Търново 1994., 324 с.


 
  Монография
 
 Издадено
  12439
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/