БРСДП (о) и Добруджанският въпрос 1918 – 1923 г.


Анчев, Стефан (1994) БРСДП (о) и Добруджанският въпрос 1918 – 1923 г. Архив за поселищни проучвания, г. ІІ (1993), кн. 3-4. В. Търново 1994, с. 84-91.


 
  Статия
 
 Издадено
  12438
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/