Добруджанският въпрос на международната сцена (1919-1923 г.).


Анчев, Стефан (1995) Добруджанският въпрос на международната сцена (1919-1923 г.). Военноисторически сборник, 1, 1995., с. 57-69.


 
  Статия
 
 Издадено
  12436
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/