Младежките съюзи и организации на политическите партии в България (октомври 1918-юни 1923 г.). Велико Търново, Изд. “Сириус – 4”., 194 с.


Анчев, Стефан (1995) Младежките съюзи и организации на политическите партии в България (октомври 1918-юни 1923 г.). Велико Търново, Изд. “Сириус – 4”., 194 с. Исторически преглед, 3, 1994-1995., с. 178-180


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12435
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/