Бесарабският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.).


Анчев, Стефан (1995) Бесарабският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.). Българите в Северното Причерноморие (изследвания и материали), т. ІV. В. Търново 1995., с. 231-236.


 
  Статия
 
 Издадено
  12434
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/