Русия и Австро-Унгария в българо-румънските отношения по време на Балканските войни 1912-1913 г.


Анчев, Стефан (1995) Русия и Австро-Унгария в българо-румънските отношения по време на Балканските войни 1912-1913 г. Тутракан в историческото развитие на Добруджа. Тутракан 1995., с. 117-134.


 
  Статия
 
 Издадено
  12432
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/