Българо-румънските отношения през втората фаза на Балканската война (от преговорите в Лондон до Петербургската конференция 1913 г.).


Анчев, Стефан (1995) Българо-румънските отношения през втората фаза на Балканската война (от преговорите в Лондон до Петербургската конференция 1913 г.). Архив за поселищни проучвания, 1, В. Търново 1995., с. 28-41.


 
  Статия
 
 Издадено
  12431
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/