Великите сили, балканските държави и добруджанският въпрос 1912-1915 г.


Анчев, Стефан (1996) Великите сили, балканските държави и добруджанският въпрос 1912-1915 г. Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа. Тутракан 1996., с. 29-39.


 
  Статия
 
 Издадено
  12430
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/