Град Силистра в българо-румънските отношения през първата фаза на Балканската война (до преговорите в Лондон).


Анчев, Стефан (1997) Град Силистра в българо-румънските отношения през първата фаза на Балканската война (до преговорите в Лондон). Архив за поселищни проучвания. 1-2. В. Търново 1997., с. 90-103.


 
  Статия
 
 Издадено
  12429
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/