България в геополитиката на балканските държави и на Великите сили ХІХ-ХХ в.


Анчев, Стефан (1998) България в геополитиката на балканските държави и на Великите сили ХІХ-ХХ в. Българистични проучвания 3, В. Търново 1998 г., с. 213-224.


 
  Статия
 
 Издадено
  12428
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/