Обявяването на независимостта на България (или малките държави в голямата политика на великите сили през 1907 – 1910 г.)


Анчев, Стефан (2000) Обявяването на независимостта на България (или малките държави в голямата политика на великите сили през 1907 – 1910 г.) Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Пета международна научна сесия. В. Търново. 13. VІІІ. 1999 г. В. Търново 2000., с. 163-172.


 
  Статия
 
 Издадено
  12427
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/