Балканите от Райхщад до Дейтън – полигон на великите сили.


Анчев, Стефан (2000) Балканите от Райхщад до Дейтън – полигон на великите сили. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция Велико Търново 2000 г. с. 12-22.


 
  Статия
 
 Издадено
  12426
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/