Българо-германските отношения в Добруджа през време на етапното управление 1916 – 1918 г.


Анчев, Стефан (2000) Българо-германските отношения в Добруджа през време на етапното управление 1916 – 1918 г. 80 години от Първата световна война. В. Търново, 2000, 12-22


 
  Статия
 
 Издадено
  12425
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/