Корупцията като елемент от политиката.


Анчев, Стефан (2001) Корупцията като елемент от политиката. Корупцията – традиционни и съвременни измерения. Faber В. Търново 2001., с. 91-98


 
  Статия
 
 Издадено
  12422
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/