. “Отец” Ю. А. Стриндберга на сцене Смоленского драматического театра


Няголова, Наталия (2004) . “Отец” Ю. А. Стриндберга на сцене Смоленского драматического театра “Смоленская газета”, 21. 10. 2004


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12421
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/