Балканските държави и новият световен ред – исторически традиции и нови амбиции


Анчев, Стефан (2000) Балканските държави и новият световен ред – исторически традиции и нови амбиции Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Шеста международна научна сесия Велико Търново, 17-18 август 2000 г., с. 149-161


 
  Статия
 
 Издадено
  12420
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/