Армия и държава – основополагащи и съхраняващи функции на държавността.


Анчев, Стефан (2001) Армия и държава – основополагащи и съхраняващи функции на държавността. Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция посветена на 50 годишнината от създаването на Централния военен архив, 5 октомври 2001. В. Търново, 2001, 98-107


 
  Статия
 
 Издадено
  12418
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/