“Зад кулисите” на Чеховия драматургичен текст. Ю. В. Доманский “Вариативность драматургии А. П. Чехова”


Няголова, Наталия (2006) “Зад кулисите” на Чеховия драматургичен текст. Ю. В. Доманский “Вариативность драматургии А. П. Чехова” “Проглас”, кн. 2, 2006, В. Търново, с. 153 – 157.


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12417
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/