„Творчеството на Н. В. Гогол в изследванията на европейските русисти”


Няголова, Наталия (2011) „Творчеството на Н. В. Гогол в изследванията на европейските русисти” Проглас”, кн.1, 2011, В. Търново, с.248-252


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12416
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/