Русия и „миротворците” над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари. В. Търново. Faber 2002. 312 с. ISBN 954-775-134-4


Анчев, Стефан (2002) Русия и „миротворците” над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари. В. Търново. Faber 2002. 312 с. ISBN 954-775-134-4 В. Търново. Faber 2002.


 
  Книга
 НАТО, Русия, Югославия
 Издадено
  12415
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/