Между „парадоксите на възприемането” и „перспективите на изучаването”. „Н.В. Гоголь как герменевтическая проблема: к 200-летию писателя, Екатеринбург, 2009


Няголова, Наталия (2010) Между „парадоксите на възприемането” и „перспективите на изучаването”. „Н.В. Гоголь как герменевтическая проблема: к 200-летию писателя, Екатеринбург, 2009 „Проглас”, 2010, кн. 1, В. Търново, с. 217-220


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12414
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/