Родината ми в NATO? Българийо,… ти си честна страна! Публицистични материали за съвременната ни действителност, писани през периода 1990 – 1992 и 1999 – 2001 г. В. Търново. Faber 2002. 192 с. ISBN 954-775-093-3


Анчев, Стефан (2002) Родината ми в NATO? Българийо,… ти си честна страна! Публицистични материали за съвременната ни действителност, писани през периода 1990 – 1992 и 1999 – 2001 г. В. Търново. Faber 2002. 192 с. ISBN 954-775-093-3 В. Търново. Faber 2002.


 
  Книга
 
 Издадено
  12413
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/