Професор Любомир Вайдичка в контекста на съвременното европейско чехознание


Няголова, Наталия (2009) Професор Любомир Вайдичка в контекста на съвременното европейско чехознание Славянски диалози, Брой 9-2, 2009, ПУ, Пловдив, ISSN - C610-4746. - 1312-5346 COBISS.BG-ID 1121882852


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12410
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/