Букварът в славянските страни. Сравнително изследване.


Михова, Маринела (2003) Букварът в славянските страни. Сравнително изследване. София: Бюро за педагогически услуги, 2003. 112 с.


 В научното изследване са анализирани нормативните, формалните, съдържателните и методическите аспекти на 14 славянски буквари.
  Монография
 нормативни, формални, съдържателни и методически аспекти на славянските буквари
 
  1241
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/