Балканските проблеми в политиката на земеделското правителство 1919-1923 г.


Анчев, Стефан (2004) Балканските проблеми в политиката на земеделското правителство 1919-1923 г. Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 124-137.


 
  Статия
 
 Издадено
  12409
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/