Балканы в объятиях ЕС и НАТО.


Анчев, Стефан (2005) Балканы в объятиях ЕС и НАТО. Из истории европейской интеграции: взгляд из России и Болгарии. Сборник статей. Тверь 2005., с. 65-82.


 
  Статия
 
 Издадено
  12408
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/