Балканите в прегръдката на ЕС и НАТО в края на ХХ век.


Анчев, Стефан (2005) Балканите в прегръдката на ЕС и НАТО в края на ХХ век. Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България. Сборник статии. Велико Търново, 2005., с. 75-94.


 
  Статия
 
 Издадено
  12407
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/