Балканите в края на ХХ век.


Анчев, Стефан (2005) Балканите в края на ХХ век. Надежди и разочарования в историята. Сборник в памет на професор Милчо Лалков. Благоевград 2005., с. 232-239.


 
  Статия
 
 Издадено
  12404
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/