Нашите пет медицински сестри в Либия вече са пожертвани.


Анчев, Стефан (2007) Нашите пет медицински сестри в Либия вече са пожертвани. Монитор, 31.01.2007.


 
  Статия
 
 Издадено
  12402
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/