Балканите – начин на употреба 1944 – 1955 г. (част втора).


Анчев, Стефан (2007) Балканите – начин на употреба 1944 – 1955 г. (част втора). Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” В. Търново 2007 г., 320 с. ISBN 978- 954-524-604-3


 
  Монография
 
 Издадено
  12401
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/