Употребата на Балканите между мира и войната (1919-1938 г.).


Анчев, Стефан (2007) Употребата на Балканите между мира и войната (1919-1938 г.). Епохи, бр. 1-2, г. ХV, 2007., с. 123-140. ISBN 1310-2141.


 
  Статия
 
 Издадено
  12400
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/