Дидактически аспекти на обучението по математика в началното училище. Математическите понятия и математическите твърдения (в съавт.В. Минчева)


Михова, Маринела (2003) Дидактически аспекти на обучението по математика в началното училище. Математическите понятия и математическите твърдения (в съавт.В. Минчева) В. Търново: АСТАРТА, 2003, 88 с. ISBN 954-8524-03-2.


 Представени са приложни аспекти на преподаването на математически понятия и твърдения в НУВ.
  Студия
 психологически аспекти на децата от НУВ, математически понятия, математически твърдения


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1240
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/