Румъния и Албания в политиката на „Голямата тройка” в края на Втората световна война.


Анчев, Стефан (2009) Румъния и Албания в политиката на „Голямата тройка” в края на Втората световна война. Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново 2009., с. 189-201. ISBN 978-954-524- 675-3


 
  Статия
 
 Издадено
  12398
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/