Политиката на САЩ в Западна Европа и на Балканите през първите години на „студената война”.


Анчев, Стефан (2009) Политиката на САЩ в Западна Европа и на Балканите през първите години на „студената война”. България, българите и Европа – мит, история и съвремие. Т. III. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново 2009., с. 358-376. ISBN 978-954-524-713-2


 
  Статия
 
 Издадено
  12397
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/