Следвоенна Европа в плановете на САЩ.


Анчев, Стефан (2009) Следвоенна Европа в плановете на САЩ. Людмил Спасов – историк със съдба на творец и преподавател. Т. 1. Издателство Фабер. В. Търново. 2009., с. 252-262. ISBN 978-954-400-115-5


 
  Статия
 
 Издадено
  12396
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/