Събитията в Косово и българската позиция за войната от 1999 г.


Анчев, Стефан (2009) Събитията в Косово и българската позиция за войната от 1999 г. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов 60 години отдадени на историята и висшето образование. В. Търново 2009., с. 419 – 428. ISBN 978- 954-524-720-0


 
  Статия
 
 Издадено
  12395
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/