Употребените Балкани.


Анчев, Стефан (2010) Употребените Балкани. Научни известия г. VI, кн. 1-2. Югозападен университет „Неофит Рилски”, Правно-исторически факултет. Благоевград 2010., с. 265-275.


 
  Статия
 
 Издадено
  12394
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/