Студената война – идеологически сблъсък или война за ресурси.


Анчев, Стефан (2011) Студената война – идеологически сблъсък или война за ресурси. Нова зора ,бр. 34 (23 август 2011 г.), бр. 35 (30 август 2011 г.), бр. 36 (6 септември 2011 г.), бр. 37 (13 септември 2011 г.) ISSN 1310-8492


 
  Статия
 
 Издадено
  12392
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/