Ньойският договор и договореностите след разпадането на Източния блок – унижение на победените.


Анчев, Стефан (2011) Ньойският договор и договореностите след разпадането на Източния блок – унижение на победените. „Нова зора”, бр. 49 (6 декември 2011 г.), бр. 50 (13 декември 2011 г.). ISSN 1310-8492


 
  Статия
 
 Издадено
  12389
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/