Велико Лечев. Движение в Добруджа за защита на Съединението в 1885 г. В. Търново. Издателство „Фабер”, 2011 г. 260 с


Анчев, Стефан (2011) Велико Лечев. Движение в Добруджа за защита на Съединението в 1885 г. В. Търново. Издателство „Фабер”, 2011 г. 260 с // Исторически преглед, бр. 1-2, 2011., с. 241-244. – ISSN 0323-9748


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12388
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/