Участието на 6-ти пехотен Търновски полк в освобождението на Добруджа (1916-1917 г.).


Анчев, Стефан (2011) Участието на 6-ти пехотен Търновски полк в освобождението на Добруджа (1916-1917 г.). Първата световна война и събитията на добруджанския фронт. Тутракан 2011., с.127-133. – ISSN 978-954-9971-56-9.


 
  Статия
 
 Издадено
  12387
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/