Религия и идентичност в западната пропаганда при разрушаването на Югославия.


Анчев, Стефан (2012) Религия и идентичност в западната пропаганда при разрушаването на Югославия. България и Балканите в сферата на европейските влияния ХІХ-ХХІ в.”В. Търново 2012., с. 386-398. ISBN 978-954-2968-46-7


 
  Статия
 
 Издадено
  12385
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/