Западът и Русия между Дейтън и Рамбуйе.


Анчев, Стефан (2012) Западът и Русия между Дейтън и Рамбуйе. Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция /София, 28-29 септември 2009 г./. С., 2012 г. ISBN 978-954-07-3061-5


 
  Статия
 
 Издадено
  12384
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/