Политическое положение балканских стран.


Анчев, Стефан (2013) Политическое положение балканских стран. ІІ Стольипинские чтения. Российская модернизация: от Столыпина с современности. Краснодар 2013., с. 30-44. ISBN 978-5-8209-0896-5


 
  Статия
 
 Издадено
  12382
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/