Съдбата на Добруджа в политиката на великите сили 1912-1913 г.


Анчев, Стефан (2013) Съдбата на Добруджа в политиката на великите сили 1912-1913 г. Добруджа на кръстопътя на историята. Тутракан 2013 г., с. 88-94. ISBN 978-954-8198-60-8


 
  Статия
 
 Издадено
  12381
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/