Спортът "Състезателно катерене"


Видиновски, Милен (2004) Спортът "Състезателно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК


 Спортното катерене представлява индивидуално състезание по предварително подготвени маршрути по скали или изкуствени структури в зала.
  Доклад
 състезателно катерене
 
  1238
 Милен Видиновски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/