Рецензия на статиите в сборник Известия на националната конференция „Читалищни срещи” Белослав, 2013.,с. 85-86.


Анчев, Стефан (2013) Рецензия на статиите в сборник Известия на националната конференция „Читалищни срещи” Белослав, 2013.,с. 85-86. Белослав, 2013. Няма регистриран ISBN


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12379
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/