България в края на Втората световна война, преди и по време на Парижката мирна конференция от 1946 г.


Анчев, Стефан (2016) България в края на Втората световна война, преди и по време на Парижката мирна конференция от 1946 г. Журнал за исторически и археологически изследвания. 2016, 3. с. 22-35. ISSN 1314-748Х


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12370
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/